Bæredygtighed på privat ø-resort

Velkommen til vores unikke hotel og resort, midt i smålandsfarvandet sydvest for Sjælland, hvor bæredygtighed og grøn energi er i centrum. Med vores eget microgrid og en række innovative tiltag er vi stolte af at være et, hvis ikke den eneste, af Danmarks førende eksempler på selvforsyning og vedvarende energikilder. Vores dedikation til at skabe en miljøvenlig og bæredygtig fremtid afspejles tydeligt i vores energi-, vand- og varmeløsninger – her er miljørigtighed ikke lig med en ringere kvalitet af opholdet.

Juni 2024: 12 dage med 100 % grøn energi og totalt 83% grøn energiandel på elproduktion.

Eget Microgrid i "island mode"; med egen vindmølle, solcelleanlæg, nærvarme og biologisk mikrorensningsanlæg.

Regenerativ landbrug med et fokus på 100% økologi. Idéen er at genoprette naturens til dens naturlige tilstand.

Verdensførende microgrid i Island mode på Vejrø med mulighed for 100% grøn energiandel

Som noget helt unikt på Vejrø fungerer vi som et selvstændigt microgrid uden forbindelse til fastlandet. Det betyder, at vi er fuldstændig selvforsynende med energi, vand og varme. Gennem omfattende opgraderinger har vi transformeret vores forsyningskæde til at være baseret primært på grønne energikilder, og disse er integreret i vores microgrid-system. Dette innovative system fra Vestesen Hybrid Energy giver os mulighed for at styre og udnytte vores ressourcer på en effektiv måde.

Ved at implementere microgrid-teknologien opnår vi betydelige fordele. Vi reducerer CO2-udledningen til et minimum takket være maksimal brug af vedvarende energi ressourcer. Vores microgrid-system kan leverer et stabilt elnet for operation med udelukkende grøn energi og styrer både strømforsyningen og efterspørgslen på hele Vejrø. Dette resulterer i, hvad vi betegner som “god energi” – en energiform, der er ansvarlig, bæredygtig og effektiv.

Energi, drivkraften bag alt det vi gør

Vores energiforsyning er baseret på et imponerende udvalg af grønne kilder. Med vores egne solceller og vindmølle er vi i stand til at generere vores egen elektricitet, varme og være selvforsynende heraf.

Vores microgrid fungerer i såkaldt “island mode”, hvilket betyder, at vi ikke er tilsluttet fastlandet, men i stedet har vores eget lokale elnetværk, der er drevet af grøn energi fra sol og vind, produceret på vores egne energikilder. Selv når vores egen strøm slipper op, bruger vi kun alternative metoder i et sådant omfang, at vi kan opretholde en pålidelig energiforsyning.

Vand, en ressource i balance

Ved hjælp af vores to egne vandboringer, et omvendt osmoseanlæg og eget biologisk minirensningsanlæg sørger vi for at bevare og rense vores vandressourcer på en måde, så vi undgår spild og bruger ressourcerne mest effektivt i det lukkede kredsløb.

Vi er derfor stolte af at kunne levere rent vand til vores gæster samtidig med, at vi minimerer vores påvirkning af miljøet ved ikke at udlede forurenet vand.

Varme, et grønt overskud

Vi har taget kampen op mod klimaforandringerne ved at benytte over 80% grøn varme i vores hotel. Udover at vores solceller og vindmølle leverer strøm, så udnytter vi også overskudsenergi fra solcellerne og vindmøllen til opvarmning af varmtvandsbeholder og varme hele vinteren.

Vi har skabt et system, der optimerer vores energiproduktion og varmeforsyning ved at genanvende og maksimere ressourcerne, der allerede er tilgængelige på vores hotel og resort.

Landbrug, dyrket med respekt for naturen

Vores landbrugsmetoder fokuserer på at genopbygge jorden og skabe et sundt mikrobielt økosystem. Derfor dyrker vi regenerativ landbrug. Regenerativ Landbrug har det formål at sikre flere mikroorganismer, da vi arbejder i overfladen og ikke vender jorden. Nogen vil sige, at det er den mere naturlige vej end andre konventionelle landsbrugsformer.

Kødet er også fra Vejrø. Landbrug er ikke blot det, som vi gør ved jorden. Tankegangen overføres også til vores dyr. Vi dyrker blandt andet selv grovfoderet til vores mange køer, får og høns på øen. Derudover afgræsser de holitisk. Det betyder, at vi hele tiden flytter dem fra mark til mark for at opnå et stabilt økosystem mellem dyr og natur.

Vores fisk, skaldyr og ting fra havet købes ligeledes fra lokale producenter samt med udgangspunkt i bæredygtige fiskerimetoder. Du kan altid spørge til fiskerimetoden, der er anvendt til de enkelte fisk eller skaldyr i Restaurant Skipperly.

Derudover driver vi et mangfoldigt gartneri, hvor vi dyrker ikke mindre end 75 forskellige grøntsager, herunder flere variationer af hver. I løbet af sæsonen kan vores udvalg af kvalitetsgrøntsager nå op på imponerende 150 forskellige sorter – alt fra kød til grønt kan du smage, når du sidder til bords i Restaurant Skipperly eller købe det med hjem i Havnecaféen.

Oplev den storslåede natur på hele øen og se, hvad økologisk landbrug kan gøre for dyrelivet såvel som afgrøderne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at drive bedriftens landbrugsarealer. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten. Tilskuddet har været grundlag for at bedriften har omlagt til og opretholdt en økologisk jordbrugsproduktion på.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs og naturarealer. Formålet med ordningen er at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten på ejendommen, ved at udtage arealer til ekstensiv drift med afgræsning. Tiltaget har resulteret i øget fokus på biodiversitet og pleje af de naturlige forhold på bedriften.

Leder du efter noget andet?

VILDTAFTEN

9. november 

Glæd dig til en eksklusiv 7-retters vildtaften i samarbejde med Jaegerinden Mette Karin på Vejrø, inklusive overnatning.

Nyhed

Restaurant Gaia

Vi byder Gaia velkommen som den nye
aftenrestaurant fra den 3. juli.

Book dit Gaia-ophold eller reserver bord til at spise på Restaurant Gaia allerede nu.

Er 2024 året, hvor du skal opleve Vejrø?

Vejrø Resort har skabt den perfekte kombination af natur, gastronomi og luksuriøs afslapning. Oplev Vejrø med det ophold, der passer lige til dig.